Գլխավոր
Մեր մասին
Ծրագրեր
Գաղափարախոսություն
Հեռուստախաղ
Տեսանյութեր
Լուսանկարներ
Երգեր
Կապ
 
 
 
 
 

«Հայ ասպետ» հիմնական և ավագ դպրոց


 
 

«Հայ ասպետ» տարեգրություն

 
   
 

«Հայ ասպետ» հիմնական դպրոց: 2017-18 ուս. տարվա սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսների գնահատականներ

 

«Հայ ասպետ» համաբանակայինՀՀ ԶՈՒ ԶՈՐԱՄԱՍԵՐՈՒՄ  «ՀԱՅ ԱՍՊԵՏ» ԿՐԹԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱԿՈՒՄԲՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ

1. «Հայ ասպետ» ակումբների ստեղծման նպատակները

Խթանել կրթամշակութային աշխատանքները ՀՀ ԶՈւ զորամասերում:

Ընդլայնել զինծառայողների հետաքրքրությունների և նախասիրությունների բավարարման հնարավորությունները:

Նպաստել զինծառայողների շրջանում հայրենագիտական և իրավական գիտելիքների տարածմանը, ազգային հոգեկերտվածքի և իրավական աշխարհայացքի ձևավորմանը:

Կարևորել գիտակ ու հետաքրքրասեր զինծառայողներին և դարձնել օրինակ ծառայակիցների համար:

2. Ակումբների կազմավորումը

Ակումբների կազմավորման և գործունեության հարցերով զբաղվում են զորամասերի հրամանատարների ԱՀՏԱ գծով տեղակալները:

Ակումբներին զինծառայողների անդամակցությունը կամավոր է և ազատ: Ակումբների անդամ կարող են լինել բոլոր կատեգորիայի զինծառայողները` սպաներ, ենթասպաներ, շարքայիններ:

Ակումբների գործունեությունը կազմակերպելու և ղեկավարելու համար երաշխավորվում է ընտրել խորհուրդ և ակումբի նախագահ, ինչպես նաև մեկամսյա պարբերականությամբ հրավիրել խորհրդի նիստեր, եռամսյա պարբերականությամբ գումարել ակումբի անդամների ընդհանուր ժողովներ, քննարկել և հաստատել միջոցառումների ծրագրեր, լսել հաշվետվություններ և այլն:

Երաշխավորվում է, որպեսզի յուրաքանչյուր ակումբ ունենա  «Հայ ասպետ» խորագրով պատի թերթ, որը կթարմացվի մեկամսյա պարբերականությամբ:

3. Ակումբների գործունեության համար անհրաժեշտ պայմաններ և տեխմիջոցներ

Անհրաժեշտ է ակումբներին հատկացնել սենյակ կամ սրահ, կարելի է օգտագործել տեղեկատվության և ժամանցի սենյակները: Անհրաժեշտ է ունենալ հեռուստացույց, DVD, գրքեր, քարտեզներ, տեսաձայնասկավառակներ և այլն:

4. Ակումբների աշխատանքի բովանդակությունը

Երաշխավորվում է ակումբների աշխատանքը կազմակերպել հետևյալ հիմնական ուղղություններով.

Ազգային գաղափարախոսներ և ազգային մտածողություն:

Հետաքրքրաշարժ հայոց լեզու և ռազմական բառարան:

Նշանավոր զորավարներ և ճակատամարտեր:

Պատմավեպեր, պատմաֆիլմեր, պատմության դասեր:

Իրավագիտություն

Խաղարկային աշխարհագրություն:

Ռազմապարեր և ռազմի երգեր

Ակումբների աշխատանքի բովանդակությունը կարելի է ընդլայնել սեփական հայեցողությամբ ու նախաձեռնությամբ: 

Ամեն եռամսյակը մեկ «Հայ ասպետ» ակումբների կառավարման գլխավոր խորհրդի կողմից ակումբներին կտրվեն ծրագրային հանձնարարականներ: 

Երաշխավորվում է պարբերաբար կազմակերպել տարաբնույթ վիկտորինաներ, քննարկումներ, կինոդիտումներ, ռազմապարերի և հայրենասիրական երգերի ուսուցում, «Ճանաչիր հայրենիքդ» աշխարհագրական խաղեր և այլն:

5. Ակումբների գործունեության սկզբունքները և մրցակցային փուլերը

Ակումբները կգործեն ամբողջ տարին, եռամսյակը մեկ «Հայ ասպետ» ակումբների կառավարման գլխավոր խորհրդից ստանալով ծրագրային նոր հանձնարարականներ: Ակումբների աշխատանքը կստուգվի պարբերաբար, իսկ կգնահատվի ՀՀ ՊՆ ՀԽ-ի կատարած այցերի ժամանակ: Յուրաքանչյուր ստուգայցի ժամանակ զորքի հետ կկազմակերպվեն հանդիպումներ ՀԽ անդամների հետ, որի ընթացքում զրույցներով և փոքր վիկտորինաներով կստուգվի ակումբների կատարած աշխատանքների արդյունքները: 

  «Հայ ապետ» ամենամյա համաբանակային մրցախաղը

 «Հայ ասպետ» ակումբների գործունեությունը խթանելու և լավագույններին խրախուսելու նպատակով կազմակերպվում է «Հայ ապետ» ամենամյա համաբանակային մրցախաղ: Մրցախաղն անցկացվում է 3 փուլով:

1-ին փուլ` ստուգատես (հուլիս)

Ստուգատեսի ընթացքում ուսումնասիրվում և գնահատվում է ակումբների գործունեությունը, ընտրվում են 9 լավագույնները, որնք իրավունք են ստանում շարունակելու մրցախաղը: Ստուգատեսն անցկացնում են ՀՀ ՊՆ առընթեր ՀԽ-ի, «Հայ ասպետ» ԲՀ-ի և ՀՀ ԶՈւ ԱՀՏԱ վարչության միացյալ հանձնաժողովները:

Ստուգատեսի ընթացքում ակումբները գնահատվում են հետևյալ հիմնական չափանիշներով` 

- զինծառայողների ներգրավվածությունը,

- անցկացված միջոցառումները (հաճախականությունը, բնույթը, որակը),

- ակումբների անդամների գիտելիքների աճը,

-      «Հայ ասպետ» պատի թերթը,

- զինծառայողների շրջանում գիտելիքների տարածման աշխատանքը,

- ակումբի համբավը զորամասում և այլն:

2-րդ փուլ` կիսաեզրափակիչ (հոկտեմբեր)

Համաբանակային ստուգատեսում լավագույնը ճանաչված 9 ակումբները անցնում են կիսաեզրափակիչ փուլ, խմբավորվում և մրցում են 3 մրցակցող խմբերում: Հաղթողներն անցնում են եզրափակիչ փուլ:

3-րդ փուլ` եզրափակիչ (դեկտեմբեր)

Եզրափակիչ փուլում որոշվում են «Հայ ասպետ» համաբանակային մրցախաղի հաղթողը, 

ինչպես նաև 2-րդ և 3-րդ մրցանակակիրները:

Եզրափակիչ փուլի մասնակիցների համար նախատեսվում են մրցանակներ և խրախուսանքներ:

Կիսաեզրափակիչ և եզրափակիչ փուլերի մրցախաղերը ցուցադրվում են հեռուստատեսությամբ:

Ակումբների անդամների տարաբաժանված աշխատանքներ և ակնկալվող արդյունքներ 

Ակումբի հիմնական անդամներից յուրաքանչյուրը ըստ իր մասնագիտական կամ ընդհանուր նախասիրական ոլորտի պետք է կատարի հետևյալ աշխատանքները:

Գաղափարախոս- պատմաբաններ 

Ուսումնասիրել տրամադրված նյութերը հայ մեծագույն գաղափարախոսների աշխատություններից( Շ. Նաթալի, Գ. Նժդեհ, Հ. Ասատրյան. Ռ. իշխանյան, Մ. Նալբանդյան, Րաֆֆի և այլն), կազմակերպել քննարկումներ տրամադրված գաղափարախոսական նյութերի շուրջ:

Ընդհանուր քննարկումներով ընտրել զորամասերում գաղափարախոսական պաստառների և պլակատների նյութերն ու պարբերաբար թարմացնել դրանք:  Պատի թերթերերում տպել հայ  գաղափարախոսների կարճ մեջբերումներ, նրանց մասին փոքրիկ տեղեկություններ: 

Պատի թերթում ունենալ «Սրբազան խելագարներ» էջ և դրանով պարբերբար ներկայացնել հայ ազգային գաղափարախոս- գործիչների` Արտաշես Ա, Պապ թագավոր, Վահան Մամիկոնյան, Արամ Մանուկյան, Ա. Մյասնիկյան  և այլն:

Ակնկալվող արդյունքը-  զինվորներին շրջանում հնարավորինս ճանաչելի դարձնել այդ հայրենանվեր անհատներին և նրանց գաղափարախոսությունը, նրանց միջոցով հասնել ազգային գիտակցության հնարավոր փոփոխության:

Լեզվաբաններ

Տրամադրված նյութերով և  հարցերով կազմակերպել վիկտորինաներ հայոց լեզվի իմացության շուրջ, պատի թերթերում մշտապես հրապարակել բանակային բառապաշարի հայերեն ճիշտ տարբերակներով հիշեցումներ:

Պատմաբաններ 

Կազմակերպել «Պատմության դասեր» թեմայով քննարկումներ` ժամանակակից երևույթների, իրադարձությունների և պատմական նմանատիպ դրվագների շուրջ: 

Կազմակերպել կինոդիտումներ և քննարկումներ տրամադրված ֆիլմերում ներկայացված պատմական դեպքերի և դեմքերի շուրջ:

Նախապես հանձնարարել պատմական գրքեր և տրամադրված հարցաշարերով անցկացնել «Ասպարեզ» մրցախաղ տարբեր վաշտերից ընտրված ընթերցասեր զինվորների միջև:

Իրավագիտություն

Ուսումնասիրել հանձնարարված նյութերը և այդ նյութերում ընդգրկված թեմաների շուրջ պարբերաբար կազմակերպել քննարկումներ, վիկտորինաներ և այլն:

«ՙՀայ ասպետ» պատի թերթում մշտապես ունենալ իրավագիտական հատված, որտեղ կտպագրվեն մարդու, հրամանատարի, զինվորի և զինվորի ծնողների իրավունքների և պարտականություններին վերաբերող հետաքրքիր նյութեր: 

Աշխարհագրագետներ

Բոլոր զորանոցները ապահովել պատի փոքր քարտեզներով և յուրաքանչյուր ամսվա վերջում ակումբներին տրամադրված ՀՀ, Հայկական լեռնաշխարհի, տարածաշրջանի և աշխարհի մեծ պաստառային քարտեզներով կազմակերպել աշխարհա•րական մրցախաղեր:

Տրամադրված աշխարհագրական գրքերի ընթերցումից հետո տրամադրված հարցաշարերով կազմակերպել վիկտորինաներ:

Կազմակերպել ընդհանուր կինոդիտումներ աշխարհի հարյուր հրաշալիքների մասին պատմող ֆիլմերով:

Պարուսույցներ 

Շաբաթը մի քանի անգամ տրամադրված պարուսույցների օգնությամբ ակումբի անդամներով կատարել պարի փորձնական դասեր: 

Շաբաթը մեկ օր կազմակերպել ռազմապարերի բաց դասի օրեր, որին կմասնակցեն բոլոր ցանկացողները:

Այս օրերին աչքի ընկած զինվորներից ձևավորել տասներկուսից տասնվեց հոգանոց պարի խումբ և պարուսույցների օգնությամբ կազմակերպել ռազմապարերի դասընթացներ:

Երգուսույցներ 

Ակումբներին տրամադրված «Հայրենիքը մեր երգերում» երգուսույց սկավառակների /կարաոկե/  օգնությամբ շաբաթը մեկ օր կազմակերպել երգուսուցման-կարաոկեի օրեր և ուսուցանել հայրենասիրական ոգի ներշնչող և ժողովդական երգեր: 

Բացի այս ամենից նախապես տրամադրված սցենարներով ակումբի անդամների օգնությամբ  պարտադիր կազմակերպել և նշել ազգային տոները:  

Ակնկալվող արդյունքը - զինվորական առօրյան կդառնա ավելի հետաքրքիր և հայ տղամարդը` ապագա ընտանիքի հայրը,  երկու տարում տեղեկանալով և անձամբ մասնակցելով մեր ազգային ավանդույթներին ու ծիսակարգին, զորացրումից հետո այդ ամենը, թեկուզ մասամբ, իր հետ կտանի ընտանիք::    


© ''Հայ ասպետ'' կրթադաստիարակչական,
բարեգործական հիմնադրամ

Երևան, Արշակունյաց 20, Թելմանի անվան N13 դպրոց
Հեռախոս (+374 10) 58-63-73
Created by Planet AM